Hiron

hiron kaminske peći s vanjskim dovodom zraka

Hiron V2

termoakumulator Termoakumulator
vanjski_dovod_zraka Vanjski dovod zraka

Opis proizvoda

Dimenzije kamina
Visina : 1048 mm
Širina : 518 mm
Dubina : 500 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 370 mm
Širina : 433 mm
Dubina : 352 mm
Dimenzije stakla
Visina : 415 mm
Širina : 333 mm
Nominalna snaga
6 kW
Promjer dimovodne cijevi
150 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi

Hiron V1

termoakumulator Termoakumulator
vanjski_dovod_zraka Vanjski dovod zraka

Opis proizvoda

Dimenzije kamina
Visina : 1048 mm
Širina : 518 mm
Dubina : 500 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 370 mm
Širina : 433 mm
Dubina : 352 mm
Dimenzije stakla
Visina : 415 mm
Širina : 333 mm
Nominalna snaga
6 kW
Promjer dimovodne cijevi
150 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi

Hiron Trio

termoakumulator Termoakumulator
vanjski_dovod_zraka Vanjski dovod zraka

Opis proizvoda

Dimenzije kamina
Visina : 1048 mm
Širina : 500 mm
Dubina : 518 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 369 mm
Širina : 433 mm
Dubina : 387 mm
Dimenzije stakla
Visina : 385 mm
Širina : 309 mm
Nominalna snaga
6 kW
Promjer dimovodne cijevi
150 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi