EOS XL Aqua

kamini za centralno grijanje

Eos XL V1 Aqua

termoakumulator Termoakumulator
vanjski_dovod_zraka Vanjski dovod zraka
kamin_za_centralno_grejanje Kamini za centralno grijanje

Opis proizvoda

Dimenzije kamina
Visina : 1756 mm
Širina : 555 mm
Dubina : 555 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 580 mm
Širina : 386 mm
Dubina : 345 mm
Dimenzije stakla
Visina : 615 mm
Širina : 420 mm
Nominalna snaga
14 kW
Promjer
Dimovodna cijev : 150 mm
Vanjski dovod zraka : 100 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi
kamini za centralno grijanje

Eos XL V2 Aqua

termoakumulator Termoakumulator
vanjski_dovod_zraka Vanjski dovod zraka
kamin_za_centralno_grejanje Kamini za centralno grijanje

Opis proizvoda

Dimenzije kamina
Visina : 1756 mm
Širina : 555 mm
Dubina : 555 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 580 mm
Širina : 386 mm
Dubina : 345 mm
Dimenzije stakla
Visina : 615 mm
Širina : 420 mm
Nominalna snaga
14 kW
Promjer
Dimovodna cijev : 150 mm
Vanjski dovod zraka : 100 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi
kamini za centralno grijanje

Eos XL V2S Aqua

termoakumulator Termoakumulator
vanjski_dovod_zraka Vanjski dovod zraka
kamin_za_centralno_grejanje Kamini za centralno grijanje

Opis proizvoda

Dimenzije kamina
Visina : 1756 mm
Širina : 555 mm
Dubina : 555 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 580 mm
Širina : 386 mm
Dubina : 345 mm
Dimenzije stakla
Visina : 615 mm
Širina : 420 mm
Nominalna snaga
14 kW
Promjer
Dimovodna cijev : 150 mm
Vanjski dovod zraka : 100 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi
kamini za centralno grijanje

Eos XL V3 Aqua

termoakumulator Termoakumulator
vanjski_dovod_zraka Vanjski dovod zraka
kamin_za_centralno_grejanje Kamini za centralno grijanje

Opis proizvoda

Dimenzije kamina
Visina : 1756 mm
Širina : 555 mm
Dubina : 555 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 580 mm
Širina : 386 mm
Dubina : 345 mm
Dimenzije stakla
Visina : 615 mm
Širina : 420 mm
Nominalna snaga
14 kW
Promjer
Dimovodna cijev : 150 mm
Vanjski dovod zraka : 100 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi
eos kamini za centralno grijanje

Eos XL V3S Aqua

termoakumulator Termoakumulator
vanjski_dovod_zraka Vanjski dovod zraka
kamin_za_centralno_grejanje Kamini za centralno grijanje

Opis proizvoda

Dimenzije kamina
Visina : 1756 mm
Širina : 555 mm
Dubina : 555 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 580 mm
Širina : 386 mm
Dubina : 345 mm
Dimenzije stakla
Visina : 615 mm
Širina : 420 mm
Nominalna snaga
14 kW
Promjer
Dimovodna cijev : 150 mm
Vanjski dovod zraka : 100 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi