Alpha

kaminska peć

Alpha V1

vanjski_dovod_zraka Vanjski dovod zraka
trostruki_sustav_zraka Trostruki sustav zraka

Opis proizvoda

Dimenzije kamina
Visina : 1080 mm
Širina : 522 mm
Dubina : 480 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 570 mm
Širina : 269 mm
Dubina : 300 mm
Dimenzije stakla
Visina : 561 mm
Širina : 271 mm
Nominalna snaga
6 kW
Promjer dimovodne cijevi
150 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi
kaminska peć

Alpha Plus

vanjski_dovod_zraka Vanjski dovod zraka
trostruki_sustav_zraka Trostruki sustav zraka

Opis proizvoda

Dimenzije kamina
Visina : 1665 mm
Širina : 683 mm
Dubina : 470 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 570 mm
Širina : 269 mm
Dubina : 300 mm
Dimenzije stakla
Visina : 561 mm
Širina : 271 mm
Nominalna snaga
6 kW
Promjer dimovodne cijevi
150 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi

Alpha V3

vanjski_dovod_zraka Vanjski dovod zraka
trostruki_sustav_zraka Trostruki sustav zraka

Opis proizvoda

Dimenzije kamina
Visina : 1150 mm
Širina : 522 mm
Dubina : 480 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 570 mm
Širina : 269 mm
Dubina : 300 mm
Dimenzije stakla
Visina : 561 mm
Širina : 271 mm
Nominalna snaga
6 kW
Promjer dimovodne cijevi
150 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi

Alpha V3S

vanjski_dovod_zraka Vanjski dovod zraka
trostruki_sustav_zraka Trostruki sustav zraka

Opis proizvoda

Dimenzije kamina
Visina : 1150 mm
Širina : 522 mm
Dubina : 480 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 570 mm
Širina : 269 mm
Dubina : 300 mm
Dimenzije stakla
Visina : 561 mm
Širina : 271 mm
Nominalna snaga
6 kW
Promjer
Dimovodna cijev : 150 mm
Vanjski dovod zraka : 100 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi