IKT

IKT

Implementacija programskih rješenja za profesionalno modeliranje proizvoda i upravljanje podacima

Kratki opis projekt

Tvrtka THERMIA d.o.o. je potpisala essay writing services s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0325 za provedbu projekta „Implementacija programskih rješenja za profesionalno modeliranje proizvoda i upravljanje podacima“.Projekt uključuje ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i/ili poboljšanjem postojećih IKT rješenja radi optimizacije poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.Provedba predmetnog projekta neophodna je za buduće poslovanje poduzeća jer će rezultati koji će biti dostignuti kao konačni rezultat ulaganja omogućiti nastavak uspješnog poslovanja, a što uključuje održiv rast i razvoj, te povećavati konkurentnost tvrtke.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 16. siječnja 2017. godine do 16. studenog 2017. godine.

Opći cilj projekta

 • Potpora razvoju konkurentnosti pomaganjem održivog razvoja proizvodnje i jačanje sposobnosti MSP da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konkurentnosti i bržega gospodarskog rasta

Svrha projekta (specifični ciljevi)

 • Povećanje konkurentnosti, podignuta razina informatičko komunikacijskih kompetencija zaposlenika i tvrtke, porast prihoda od prodaje, povećanje produktivnosti rada i neto otvorena i sačuvana radna mjesta nabavkom nove IKT

Očekivani rezultati projekta

 1. Kupljen i instaliran Solidworks Professional 2016 PLC
 2. Kupljen i implementiran SolidWorks Enterprise PDM Professional 2016 CAD Editor – PLC
 3. Educirani djelatnici za projektiranje u tehnici 3D
 4. Kupljena i instalirana Pantheon HR MF
 5. Kupljen i instaliran SQL Server 2014 bestgrillcover Standard
 6. Kupljen multifunkcionalni uređaj
 7. Kupljen mrežni disk za spremanje podataka
 8. Kupljen projektor
 9. Kupljeno računalo
 10. Kupljeno prijenosno računalo
 11. Kupljen monitor za računala
 12. Kupljen Microsoft Windows 10 Pro
 13. Kupljen Microsoft Office 2016 Home and Business
 14. Implementiran EPDM i educirani djelatnici
 15. Implementiran Pantheon program i educirani djelatnici•

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.021.830,98 HRK• Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 1.021.830,98 HRK• Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 919.647,88 HRKZa više informacija o projektu možete kontaktirati Ivana Pobi na: ivan.pobi@thermia.hrZa više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite **www.strukturnifondovi.hr**Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779