Olympus

Olympus V1

vanjski_dovod_zrakaa Externe Luftzufuhr
trostruki_sustav_zrakaa Dreifaches Luftsystem

Product details

Dimenzije kamina
Visina : 1133 mm
Širina : 537 mm
Dubina : 465 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 410 mm
Širina : 275 mm
Dubina : 285 mm
Dimenzije stakla
Visina : 450 mm
Širina : 333 mm
Nominalna snaga
7 kW
Promjer dimovodne cijevi
150 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi

Olympus V3

vanjski_dovod_zrakaa Externe Luftzufuhr
trostruki_sustav_zrakaa Dreifaches Luftsystem

Product details

Dimenzije kamina
Visina : 1140 mm
Širina : 573 mm
Dubina : 465 mm
Dimenzije ložišta
Visina : 410 mm
Širina : 275 mm
Dubina : 285 mm
Dimenzije stakla
Visina : 450 mm
Širina : 333 mm
Nominalna snaga
7 kW
Promjer dimovodne cijevi
150 mm
Gorivo
Drvo, ugljeni briketi

Olympus V6

vanjski_dovod_zrakaa Externe Luftzufuhr
trostruki_sustav_zrakaa Dreifaches Luftsystem

Product details

Kamindimensionen
Höhe : 1067 mm
Breite : 573 mm
Tiefe : 465 mm
Feuerraumdimensionen
Höhe : 410 mm
Breite : 275 mm
Tiefe : 285 mm
Glasdimensionen
Höhe : 450 mm
Breite : 320 mm
Nennwert
7 kW
Durchmesser
Rauchrohr : 150 mm
Externe Luftzufuhr : 100 mm
Brennstoff
Holz, Holzkohlebriketts

Olympus V3S

vanjski_dovod_zrakaa Externe Luftzufuhr
trostruki_sustav_zrakaa Dreifaches Luftsystem

Product details

Kamindimensionen
Höhe : 1140 mm
Breite : 573 mm
Tiefe : 465 mm
Feuerraumdimensionen
Höhe : 410 mm
Breite : 275 mm
Tiefe : 285 mm
Glasdimensionen
Höhe : 450 mm
Breite : 333 mm
Nennwert
7 kW
Durchmesser
Rauchrohr : 150 mm
Externe Luftzufuhr : 100 mm
Brennstoff
Holz, Holzkohlebriketts